Accept

Accept är ett nischat försäkringsbolag som riktat in sig mot tilläggsförsäkringar till det försäkringsskydd som ingår i grundtryggheten – t.ex. inkomstförsäkringar för den som tjänar mer än den maximala gräns som utgör a-kassornas tak.

Sponsrade länkar

Accept är ett ovanligt försäkringsbolag i den bemärkelsen att de försäkringar som erbjuds är utarbetade för att fungera som komplement – eller tillägg – till försäkringar som tecknats hos andra bolag eller som helt enkelt ingår i grundskyddet. I skrivande stund erbjuder Accept följande försäkringar:

  • En inkomstförsäkring, vars premie baserar sig på variabler som inkomst och inkomsttyp.
  • En särskild trygghetsförsäkring, vars syfte är att betala ut ersättning till följd av kostnader vid tvister mellan arbetsmarknadens parter – samt vid MBL-förhandlingar.
  • En särskild certifikatförlustförsäkring för piloter.
  • En kreditförsäkring, vars syfte är att säljarens kapital och räntefordran i samband med fastighetsförsäljningar och bostadsrättsöverlåtelser.
  • Ett tilläggsskydd till den reseförsäkring, som i normalfallet ingår i hemförsäkringen.

Onlinebaserade försäkringsalternativ från Accept

Hos Accept kan man såväl teckna försäkring som anmäla skada på nätet. Den som vill kontakta Accept på traditionellt vis får nöja sig med en postboxadress i Sundbyberg; däremot är det möjligt att kontakta Accept via telefon och över e-post – såväl i fråga om klagomål som gällande premieupplysningar. Sist men inte minst – för den som avser att teckna en tilläggsförsäkring till ett redan befintligt försäkringsskydd är det mycket viktigt att jämföra den ursprungliga försäkringen med tillägget. Ifall försäkringarna överlappar på någon punkt riskerar man nämligen att betala dubbelt för samma skydd.

Sponsrade länkar